Jak si vybrat produkt:

Přírodní BIO produkty

Pod pojmem bioprodukt nebo biovýrobek se rozumí surovina nebo výrobek ze suroviny rostlinného nebo živočišného původu získané v ekologickém zemědělství, ve kterém se hospodaří šetrným způsobem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě vůbec. Nepoužívají se pesticidy, umělá hnojiva a geneticky modifikované organismy (GMO). Zvířatům poskytují dostatek péče, kvalitního krmiva životního prostoru pro pastvu i odpočinek. Při zpracování bioproduktů nejsou použita umělá barviva, aromatické a konzervační látky, dochucovadla a další cizorodé přídavné látky.

Bio produkty nabízíme v našem e-shopu. Tyto produkty mají následující certifikaci:

PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ           

Česká národní značka pro bioprodukty. K jejímu udílení jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny kontrolní organizace KEZ, ABCert a Biokont. Pravé české a certifikované bioprodukty jsou označené grafickým symbolem BIO nebo jeho schválenými modifikacemi s nápisem „Produkt ekologického zemědělství”. Tato značka zaručuje, že produkty byly kontrolovány na každém kroku od pole přes úpravu a zpracování až ke konečnému spotřebiteli. Správně označená biopotravina nese i číslo kontrolní organizace: CZ-KEZ-01 nebo číslo a zkratku některé jiné schválené kontrolní organizace.

BIO produkty v EU BioGarantie Bio-Siegel EcoCert
Označení BIO produktů v Evropské Unii Belgická známka BioGarantie Německá známka
Bio-Siegel
Francouzská známka EcoCert

 

Přírodní BIO kosmetika

Přírodní kosmetika je vyráběna z přírodních surovin. Jedná se zejména o rostlinné složky, které obsahují velké množství vitamínů, antioxidantů a hydratačních látek. Právě pečlivý výběr surovin hraje v přírodní kosmetice významnou roli. Přírodní kosmetika neobsahuje parafíny, barviva, parabeny, syntetické parfémy a konzervanty a musí splňovat přísné standardy.

Přírodní kosmetiku nabízíme v našem e-shopu. Tato kosmetika splňuje následující certifikaci:

CPK – CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

Certifikace přírodní kosmetikyZnačka CPK (Certifikovaná Přírodní Kosmetika) je českou obdobou mezinárodní známky Kontrolovaná přírodní kosmetika. Tuto značku zavedla v roce 2007 česká nezisková organizace dohlížející na kontrolu ekologického zemědělství, společnost KEZ o.p.s. (Kontrola Ekologického Zemědělství). Certifikát přesně definuje suroviny, které kosmetika může obsahovat a vymezuje minimální množství složek přírodního původu v kosmetickém výrobku. Značku CPK naleznete na většině produktů značek Saloos a Cannaderm.


CPK BIO – CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ BIO KOSMETIKA

Certifikace přírodní BIO kosmetikyNadstavbou značky „CPK“ je značka „CPK bio“ pro výrobky, které musí dostát nejen standardům CPK, ale musí obsahovat minimálně 10 % použitých surovin z ekologického zemědělství. Toto logo naleznete například na některých produktech značky Saloos, Cannaderm.


LACON
LaconLacon je národní rakouský zkušební ústav, který se zabývá kompletní kontrolou a certifikací ekologických surovin a farem. Styx


BDIH - Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen

Kontrolovaná přírodní kosmetika BDIHZnačku kontrolované přírodní kosmetiky BDIH založil a registruje Svaz německých průmyslových a obchodních podniků (Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen) zabývajících se výrobou a prodejem léčiv, potravinových doplňků a přípravků péče o tělo již od roku 1996. Splnění přísných kritérií je posuzováno pro každý výrobek zvlášť nezávislým mezinárodním institutem Ecocontrol v Osterode. Známka zaručuje přírodní původ určité části složek daného kosmetického výrobku. Nezohledňuje však, zda složky pochází z ekologického zemědělství. Certifikát BDIH mají značky Lavera, Purity Vision, a Weleda.

ECOCERT
EcoCertZnámka EcoCert potvrzuje, že kosmetický produkt obsahuje suroviny z kontrolovaného ekologického zemědělství a, na rozdíl od známky BDIH, informuje o skutečném podílu těchto surovin ve výrobku. Původně pouze certifikační a kontrolní orgán pro ekologické zemědělství EcoCert patří dnes mezi největší certifikační společnost pro organické kosmetické výrobky. Od roku 2002 nabízí dva certifikáty - „Ecocert ECO“ pro produkty, jejichž obsah je z 95 % přírodního původu, z čehož 50 % musí pocházet z ekologického zemědělství. Přísnější „EcoCert BIO“ označuje výrobky, které pochází z 95 % z ekologického zemědělství. Označení EcoCert mají některé produkty značek Alva a Phytoderma.

NaTrue
NaTrueNaTrue je evropská zájmová asociace výrobců přírodní kosmetiky a biokosmetiky se sídlem v Bruselu. Jejím hlavním cílem je zachovat a garantovat vysoké nároky na výrobce přírodní kosmetiky a biokosmetiky a zároveň transparentně informovat spotřebitele o složení přípravků. Známku NaTrue najdete na produktech značky Lavera a Weleda.

HCS - Humane Cosmetic Standard
HCSHuman Cosmetic Standard se vztahuje ke kosmetickým produktům a zaručuje, že tyto produkty nejsou testovány na zvířatech. Firmy označené certifikátem HCS nesmějí pokusy na zvířatech nejen samy provádět ale ani je zadávat jako zakázku jiným subjektům. Mezi výrobce kosmetiky, kteří netestují na zvířatech, patří například Born to BIO, La Chévre, Lavera, Natura Siberica, Marilou BIO, Primavera a Weleda.

 

Bioinformační produkty

Bioinformační produkty harmonizují energetické dráhy těla (meridiány) a prostřednictvím biorezonance ruší energetickou příčinu disharmonie v informačním poli člověka. Hluboce jej čistí a detoxikuje. Když zasáhne rezonanční vlna místo kde jsou uložené toxiny, způsobí malé „zemětřesení”, toxiny se uvolní a tělo je vyloučí. Člověk si sám dokáže díky předkládaným informacím rychle oživit svoje samoregenerační schopnosti a následně uvede svoje tělo do harmonického stavu. Po celém těle jsou na pokožce reflexní zóny orgánů, které tělo využívá pro harmonizaci funkce svých orgánů. Bioinformačních produkty vycházejí z principů staré čínské medicíny s využitím nejnovějších poznatků fytoterapie, krystaloterapie, homeopatie a moderních informačních metod.

Bioinformační produkty nabízí značky Diochi, Energy.

 

EKO drogerie

Přípravky ekologické drogerie jsou vyrobené na rostlinné a minerální bázi a neobsahují složky pocházející z ropy. Mají minimální vliv na vodní život a jsou rychle a úplně biologicky rozložitelné. Vyznačují se přitom mycími a čisticími schopnostmi, které jsou zcela srovnatelné s účinností běžných přípravků. Nejsou testovány na zvířatech.

Ekologickou drogerii najdete pod značkami Ecover, Frosch, Almawin, Klar, Madel, Finclub a Yellow & Blue.

ECOGARANTIE
EcoGarantie je belgická ochranná známka označující ekologicky šetrné výrobky. U výrobku označeného známkou EcoGarantie si mohou být spotřebitelé jisti, že splňuje nejpřísnější požadavky z hlediska kvality, bezpečnosti a udržitelnosti a jejichž složení je čistě z přírodních látek pocházejících z kontrolovaného ekologického zemědělství. Výrobky s označením EcoGarantie jsou kontrolovány nezávislou certifikační organizací Ecocert a Integra. Logo EcoGarantie najdete na produktech značky Almawin.

A.I.S.E.
A.I.S.E.A.I.S.E. je mezinárodní asociace odvětví výroby mýdel, čisticích prostředků a prostředků k údržbě v Evropě. Tato asociace zahájila celoevropský program tzv. „Chartu trvale udržitelného čištění“, což je dobrovolná průmyslová iniciativa, která má přesvědčit výrobce i zákazníky o uplatňování dlouhodoběji a lépe fungujících postupů v oblasti úklidu. Symboly této charty uváděné na obalech výrobků znamenají, že daná společnost dodržuje podmínky stanovené tímto dobrovolným programem asociace A.I.S.E.

AISE charitaZahlédnete-li toto logo  na výrobku, znamená to, že výrobek byl vyroben společností, která podepsala chartu, a dobrovolně se tak zavázala trvale zlepšovat své postupy s ohledem na aspekt trvale udržitelného rozvoje, a že tato společnost je nezávisle kontrolována organizací A.I.S.E.. Logo najdete na produktech značek Madel a Finclub.

Soil Association
Soil AssociationCertifikát Soil Association je britskou obdobou české známky BIO kvality a stanovuje řadu standardů zaměřených na ekologické zemědělství. Certifikát udílí britská Soil Association Certification Limited, která spolupracuje se značkou Ecover.

 

FAIR TRADE - spravedlivý obchod

Fair trade je obchodní partnerství, jehož cílem je zlepšení životních podmínek dosud vyloučených a znevýhodněných výrobců z rozvojových zemí v rámci konceptu udržitelného rozvoje. Toho se snaží docílit poskytováním lepších obchodních podmínek pro výrobce a zvyšováním uvědomění spotřebitelů o situaci v chudých rozvojových zemích.

Jak FAIR TRADE funguje:

Výkupní cena surovin má v systému fair trade stanovenou minimální mez, pod kterou se nikdy nesmí snížit, aby byla schopna pokrýt farmářům výrobní a minimální životní náklady. Nepodléhá tak výkyvům na konvenčním trhu, které mohou malé farmáře znevýhodňovat. Součástí minimální ceny je také tzv. Fairtradová prémie, což je příplatek, který se nerozděluje mezi jednotlivé farmáře, ale putuje přímo zemědělskému družstvu. Z příplatku jsou financovány vzdělávací, komunitní a ekologické projekty nebo mohou pomoci vytvořit další pracovní příležitosti.

Fair TradeVšechny výrobky s certifikaci Fairtrade jsou označeny registrovanou známkou udělovanou mezinárodní organizací Fairtrade International. Pokud si koupíte produkt se známkou Fairtrade, můžete si být jisti, že při jeho pěstování nebyly použity nebezpečné agrochemikálie. Koupí těchto výrobků podpoříte alternativní ekonomický model, pochutnáte si na kvalitních výrobcích a dáte hlas jinému způsobu obchodování.

Fairtradové produkty nám dodává English Tea Shop. O Fairtrade se více dozvíte na www.fairtrade-asociace.cz.

Jaký je rozdíl mezi Fair Trade a BIO produkty?

Značka Fair Trade automaticky neznamená, že byl výrobek vyprodukován s ohledem na životní prostředí (tedy v kvalitě bio) a naopak značka bio nemusí znamenat, že jeho výrobce v zemích třetího světa nebyl vykořisťován. Odhadem více jak polovina výrobků Fair Trade na českém trhu má i certifikát bio. Proto teprve výrobek nesoucí obě značky může spotřebiteli naznačit, že kupuje nejvyšší možnou kvalitu, a to jak z hlediska sociálního a morálního, tak i z hlediska ekologického.

 

Certifikace pro vegany

Vegan Society
Certifikace Vegan produktuLogo Vegan je certifikát, který zaručuje, že produkt neobsahuje žádný živočišný produkt (maso, mléko, vejce, med, kožešiny ani kůže). Logo je udělováno organizací The Vegan Society. Výrobky s tímto logem nejsou testovány na zvířatech a nejsou v nich většinou použity ani ingredience testované na zvířatech. Označení Vegan Society mají produkty Hemp Powder.

 

GMP – Goof Manufacturing Practice
(SVP – Správná výrobní praxe)

Certifikát GMPCertifikát GMP je udělován jen výrobcům, kteří dodržují podmínky správné výrobní praxe. Certifikát je potvrzujícím dokladem, že daný výrobce splňuje přísná kriteria uplatňovaná při výrobě a kontrole léčiv. Jedná se především o výběr kvalitních a ověřených výrobců farmakologicky účinných látek převážně rostlinného původu. Tyto extrakty, které jsou ověřovány ve vlastních laboratořích, pak zaručují účinek v souladu s textem uváděným na obale hotového výrobku. Starost, která se přípravku věnuje v průběhu výroby, je rovnocenná s výrobou léčiv, která je pod průběžnou kontrolou specialistů -  inspektorů správné výrobní praxe (SÚKL Praha).

Certifikátem GMP disponují firmy Akuna, Australian Remedy, Barny´s, Finclub, Walmark.

Novinky emailem

Zadejte svůj e-mail pro zasílání informací o nových produktech a slevách.

prozdravi.cz
Vše pro vaše zdraví
OBSAH KOŠÍKU
položek: 0
celková cena: 0 Kč
zobrazit košík
Naše internetové obchody doručily svým zákazníkům již více než 3 703 600 zásilek...

Objednejte dnes, garantujeme doručení do Vánoc! Doprava zdarma s vybranými vánočními dárky. Udělejte radost sobě nebo potěšte své blízké dárkem pro jejich zdraví. Akce platí do 13.12.2017.

Výdejní místo s Prodejnou v Praze | Tým Prozdravi.cz | Mapa stránek | Pomáháme | Ochrana os. údajů | Dárkové poukazy © 2017, VIVANTIS a.s.
Prozdravi.cz Jsme držiteli certifikátu APEK Jsme držiteli kodexu terminologie lhůt dodání Kvalita obchodu ověřena zákazníky shop roku krása-zdraví Certifikát kvality Zelená firma Ocenění Pharma Activ
Objednávky přijímáme Po-Pá 8-20 hod., So-Ne 10-18 hod. i po telefonu na číslech 468 006 311. Vaše dotazy a připomínky posílejte na emailovou adresu info@prozdravi.cz
Lékařská poradna zdarmax
Rádi vám upravujeme nabídku na míru, ale abychom to zvládli, používáme k tomu soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
OK